top of page

privacy verklaring

 

wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus
en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens

 

Bescherming Persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Punto Acupunctuur zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

puntoacupunctuur.nl wordt beheerd door Valeria Scimia
De gegevens zijn:
Punto Acupunctuur
Govert Flinckstraat 350

1074 CG Amsterdam
KVK nummer: 73041114

E-mail: info@puntoacupunctuur.nl
Website: www.puntoacupunctuur.nl

Tel: 0619208425

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Punto Acupunctuur kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Punto Acupunctuur en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Punto Acupunctuur verstrekt.

 

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Punto Acupunctuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw emailadres

  • Uw IP-adres

Waarom Punto Acupunctuur gegevens nodig heeft

Punto Acupunctuur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Punto Acupunctuur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

 

Hoe lang Punto Acupunctuur gegevens bewaart

Punto Acupunctuur bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand.

Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Uw gegevens zullen niet worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Punto Acupunctuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@puntoacupunctuur.nl . Punto Acupunctuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Punto Acupunctuur bovengenoemde niet naleeft.

 

Beveiligen

Punto Acupunctuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Punto Acupunctuur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@puntoacupunctuur.nl

bottom of page