top of page

prijzen

Er wordt geen BTW toegepast op acupunctuurbehandelingen (BTW vrijstelling)

intake + behandeling

€ 75 

75 min

vervolg behandeling

€ 75 

45 min

annuleringsvoorwaarden

Heb je een afspraak bij ons gemaakt en mocht je verhinderd zijn? JJe kan de afspraak tot maximaal 24 uur voor de afspraak kosteloos verplaatsen of annuleren. Als dit niet binnen 24 uur is verplaatst of geannuleerd, dan wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht als annuleringskosten.

ziektekostenvergoeding


De behandeling van een erkende acupuncturist, zoals ik, kan gedeclareerd worden bij je ziektekostenverzekering, mits je een aanvullende verzekering hebt.

 

De lijst verzekeraars waarbij kan worden gedeclareerd is hier te vinden. 

klachtenregeling

Mocht u klachten hebben dan verzoek ik u dit met mij te bespreken, aangezien onvrede en klachten voort kunnen komen uit gebrekkige communicatie. Als dit contact niet het gewenste resultaat heeft of als u om een of andere reden niet met mij kunt of wilt spreken, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).

bottom of page