top of page
 • Is het nodig dat ik extra gemakkelijke kleding draag?
  Dat maakt niet uit; afhankelijk van de te behandelen punten hoeft niet alle kleding te worden verwijderd en ik heb genoeg warme handdoeken en dekens om je te bedekken.
 • Moet ik me op een bepaalde manier voorbereiden?
  Niet echt, nee.
 • Wat voel ik tijdens of na de behandeling?
  Dat hangt van de behandeling af. Meestal ervaart men gevoelens van gelukzaligheid en ontspanning. Ik adviseer wel om na de behandeling kalm aan te doen en stressvolle activiteiten te vermijden opdat de resultaten van de behandeling langer duren en beter uitwerken op het lichaam.
 • Doen de naalden pijn?
  Acupunctuur is niet pijnlijk; veel mensen ervaren daarentegen een variëteit aan interessante, niet-pijnlijke sensaties als reactie op de naalden. De meesten spreken van “fijne, maar vreemde” gewaarwordingen. In de acupunctuur noemt men dit “het verschijnen van Qi” of “De Qi” in het Chinees; het betekent dat het acupunt geactiveerd is en werkt.
 • Ik ben nog steeds bang voor naalden, is acupunctuur wel iets voor mij? "
  Jazeker en ik nodig je uit om het te proberen. Bel me en we maken een 10 minutenafspraak waarin ik uitleg en laat zien dat acupunctuurnaalden verschillen van chirurgische naalden. We zetten een naald om het gevoel te verkennen en je gratis kennis te laten maken met acupunctuur.
Do I need to wear comfortable clothing?
It doesn’t really matter, depending on the points treated not all clothing will be removed and I have plenty of warm towels and blankets to cover you with.

What will I feel during or after the treatment?

This depends on the treatment given. Most of the times people will feel a sense of bliss and relaxation. I do advise to take it easy after a treatment and avoid stressful activities, so that the benefits of the treatment will last longer and have a better effect on the body.

I am still afraid of needles, is acupuncture for me?
 

Yes and I invite you to try so yourself. Call me and we will schedule 10 minutes together where I will explain and show how acupuncture needles are different from the surgical ones, we will insert one needle just to try the feeling. All of this free of costs so you can get acquainted with acupuncture.

Do I need to prepare in any way?

Not really, even though we advise not to heavily eat prior to two hours before the treatment, consume alcohol or use any drugs, as they can interfere with the diagnosis. If due to medical conditions, medicines are taken prior to the appointment just inform the acupuncturist during the consultation.

Will the needles hurt?

 

Acupuncture is not painful, instead many people experience a variety of interesting, non-painful sensations in response to the needles. Most will call it a “good but strange” feeling. In acupuncture we call this “the arrival of Qi” or “De Qi” in Chinese, it means that the acupuncture point has been activated and it’s working.

Is het nodig dat ik extra gemakkelijke kleding draag?
Dat maakt niet uit; afhankelijk van de te behandelen punten hoeft niet alle kleding te worden verwijderd en ik heb genoeg warme handdoeken en dekens om je te bedekken.

Wat voel ik tijdens of na de behandeling?
 

at hangt van de behandeling af. Meestal ervaart men gevoelens van gelukzaligheid en ontspanning. Ik adviseer wel om na de behandeling kalm aan te doen en stressvolle activiteiten te vermijden opdat de resultaten van de behandeling langer duren en beter uitwerken op het lichaam.

Ik ben nog steeds bang voor naalden, is acupunctuur wel iets voor mij?

Jazeker en ik nodig je uit om het te proberen. Bel me en we maken een 10 minutenafspraak waarin ik uitleg en laat zien dat acupunctuurnaalden verschillen van chirurgische naalden. We zetten een naald om het gevoel te verkennen en je gratis kennis te laten maken met acupunctuur.

Moet ik me op een bepaalde manier voorbereiden?

Niet echt, nee.

Doen de naalden pijn?

 

Acupunctuur is niet pijnlijk; veel mensen ervaren daarentegen een variëteit aan interessante, niet-pijnlijke sensaties als reactie op de naalden. De meesten spreken van “fijne, maar vreemde” gewaarwordingen. In de acupunctuur noemt men dit “het verschijnen van Qi” of “De Qi” in het Chinees; het betekent dat het acupunt geactiveerd is en werkt.

Are there any contraindications for cosmetic acupuncture?
Yes, because we are moving energy towards the face and head, we do not recommend patients with the following conditions to undergo facial acupuncture rejuvenation: problems with bleeding and bruising, high blood pressure, heavy migraines, diabetes, epilepsy, dizziness and tinnitus. Also cosmetic acupuncture cannot be administered during pregnancy, acute cold and flu attacks, acute herpes outbreaks, acute allergic reactions, sunburns.

I had a facelift, what can facial acupuncture do for me?

Overall facial muscle tone, circulation, collagen and glow from within are not benefits of a facelift and facial acupuncture can improve them. It also helps against signs of gravity, so it will help maintain the face lift and avoid further ones.

I had botox, can I still do cosmetic acupuncture?

 

 

Yes, actually facial acupuncture is recommended to people who previously had botox injections as it helps keep the effect of botox for a longer period of time, and most patients find that they only need to upkeep the botox every 8 to 1 months instead of 3 to 6 months.

Is Facial Rejuvenation Acupuncture better than botox?

 

Cosmetic acupuncture has no risks of paralysis. Also, botox only works on dynamic wrinkles, which are also called expression wrinkles (caused by smiling, frowning, laughing), and doesn’t have effect on wrinkles caused by aging or sun exposure.

bottom of page